Kwaliteitswaarborg

Beter in het zadel is geregistreerd als professionele zorgverlener bij de NFG. Daarom is op alle coachingtrajecten de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) van toepassing. Daarnaast hanteert Beter in het zadel de meldcode bij signaleren van kindermishandeling of huiselijk geweld.